October 2, 2012

Tayi tayi

Tuning: Standard EBGDAE
Capo on 1st fret

C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra
C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra

F         G        Am
Tayi tayi choe gi hingtam sheaga mnow mae
F         G        Dm
Tayi tayi ngee gi hingtam lap go mnow mae
C         
Bhu ngee sem na lu yea ga mo
       Dm        C
Bhu ngee sem bhum choe dha ya so nu
C 
Dhea tshea dhee zum gi kab lu
     Dm       C
Bhum choe nga lu ngyen na mae

C     Dm   F    C
Mee mangi bhu lu choe ra lae
C    Dm   F    C
Dongkha mee ru choe ra thong
C     Dm  F  G
Bhum choe lenba wong na 

C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra
C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra

C 
Bhum ngee sem na lu yea ga mo
       Dm       C
Bhum ngee sem bhu choe dha ya so nu
C             
Dhea tshea dhee zum gi kab lu
     Dm        C
Bhu choe nga lu ngyen na mae

C     Dm   F    C
Mee mangi bhu lu choe ra lae
C    Dm   F    C
Dongkha mee ru choe ra thong
C    Dm   F  G
Bhum nga choe lu gu dho

C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra
C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra

C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra
C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra

C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra
C           Em
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
C  Em
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
F     C
Tayi tayi ra
     F    C
Choe lu tayi tayi ra

No comments:

Post a Comment