December 12, 2012

Kinthrinlma

(Tuning = Standard, with capo on 1st fret but its optional)

Intro

E|---------------------------------------------|
B|---1-0-1-----1-1-0-----0-2-------------------|
G|-0---------0---------0---------2-0-----0-----|
D|---------2---------2---------3-------0-------|
A|-------3-------------------3-----------------|
E|-----------------0-------1-------3-3---------|

   C
Ngee metse na 
Ngee metse na
   Em
Bhum choe zum thong ma ngyeo
F     
Choe zum haema thong dhe bae rung
G
Ngee sem show ma ngyeo

  C       C
Dha ga dhae bae na ga dhae bae na
Em
Ngee sem choe lu show
F
Bhum choe lu show wei sem dhi lok dhi
G
Len thab tsa lae mee
 
   C
Ngee metse na 
Ngee metse na
   Em
Bhum choe zum thong ma ngyeo
F     
Choe zum haema thong dhe bae rung
G
Ngee sem show ma ngyeo

  C       C
Dha ga dhae bae na ga dhae bae na
Em
Ngee sem choe lu show
F
Bhum choe lu show wei sem dhi lok dhi
G
Len thab tsa lae mee

   C
Dha len na len na bhu ngee
     F 
Sem dhi len na bumo choe
   G
Nga choe lu ga Choe lu ga wei
     C
Sem dhi gaeda tsa lae men


   C
Dha len na len na bhu ngee
     F 
Sem dhi len na bumo choe
   G
Nga choe lu ga Choe lu ga wei
     C
Sem dhi gaeda tsa lae men
   G
Nga choe lu ga Choe lu ga wei
     C
Sem dhi gaeda tsa lae men

--Music-- 
E|-----0---3-0---------------------------------------------|
B|---1---1-----1---------0-------------1-------------3-----|
G|-------------------0-----0-------2-----2-------4-----4---|
D|-----------------2---2-----2---3---3-----3---5---5-----5-|
A|-3-------------------------------------------------------|
E|---------------0-------------1-------------3-------------| x 2


E|-----0---3-0-----------------------------------0---3-0---|
B|---1---1-----1---------1-------------3-------1---1-----1-|
G|-------------------2-----2-------4-----4-----------------|
D|-----------------3---3-----3---5---3-----5---------------|
A|-3-----------------------------------------3-------------|
E|---------------1-------------3---------------------------| x 2

C              F
Ai lha dha lung gay jae dhi ge
G             C
Dha tabu gno rung thong sa mae
C                F
Ngee ngyen khen lae bae kinthrinlma
G               C
Choe dham tse tsam bae zhu na mae

Am     F       G
Ya lha mee jab gi kinthrinlma
Am     F       G
Ya lha mee jab gi kinthrinlma

   C
Ngee sem kha lu ngee sem kha lu
   Em
Bhum choe ra den dhi yea
   F
Sem damtsi tsang bei go lae menchung
G
Choe ra gu dhae yea

   C
Ngee sem kha lu ngee sem kha lu
   Em
Bhum choe ra den dhi yea
   F
Sem damtsi tsang bei go lae menchung
G
Choe ra gu dhae yea

  C
Ai sem jam meto ba na
     F
Cham dho zum bae nga chae ngi
  G
Dha dewa me dewa me ba
     C
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma
  C
Ai sem jam meto ba na
     F
Cham dho zum bae nga chae ngi
  G
Dha dewa me dewa me ba
     C
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma
  G
Dha dewa me dewa me ba
     C
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma
  G
Dha dewa me dewa me ba
     C
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma
  G
Dha dewa me dewa me ba
     C
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma


**(Let me know if correction needed in the lyrics or tabs)**

1 comment: