June 12, 2014

Choe dha nga

     
Tuning - Standard eBGDAE

Capo - 1st Fret (for playing along with studio version)

* I'll update the intro soon...

     E
Choe dha nga
     B
Shae gay mae
      A
thuen gay mae
     E
cham gay mae
     E
mitshey ge
    B
lam chika
     A
lhab thuedhi
    B
jo gay mae

A            B  
Chu dha nyamo cham dho zum
A            B
tencha chikha choe dha nga

     E
bhu nge ge
     B
mitshey dhe
     A
dhungyel ge
     B
zhi chi en
    E
nga nowe
     B
lam dhe lay
     A
bum choe ge
     B
bay metshu

A           B
sem dha lue ne day dho zum
A           B
nyamo chu lay day ne yoe

     E
nyam me tshu
     A
cham me tshu
     E
choe dha nga
     A
choe dha nga

     E
choe ra yoen
     B
bum nga lu
     A
tsha gaywong
     B
nga chay nye
    E
choe jowe
     B
lham kha lay
    A
bum nga ya
    B
jo ne en

A             B           
ya namkhai samu yay dho zum
A               B
choe sem khai tshagay yay ne yea

     E
sem chi kha
     B
thuen ru ra
    A
choe jowe
    B
zhi ra en
    E
kay me tshu
    B
ga me tshu
      A
bhum choe ge
     B
nga dha cha

A         B
choe ge melay mechu
  A        B
bu nga ge noora me tshu

    E
ta me tshu
    A
sen me tshu
     E
choe dha nga
     E
choe dha nga

E
sepjam dha meto ne
B 
Ai thuen dhe dhey dho zum
A             B
choe dha nga ya dhey gay mae
E
Jigten pai che tam lu
B
suung dhe dhoen me tshu
A             B
choe dha nga ya thuen me tshu

     E
Choe dha nga
     B
Shae gay mae
      A
thuen gay mae
     B
cham gay mae
     E
Shay me tshu
     B
thuen me tshu
     A
cham me tshu
     B
choe dha nga

A               B
choe sem khai tshagay yay ne yoe
A             B
nge sem kha tshagay zo ne me

     E
cham me tshu
     A
shay na mae
     E
choe dha nga
     A
choe dha nga
     E
thuen me tshu
     A
haa go namay
     E      
choe dha nga 
     E
choe dha nga

No comments:

Post a Comment