December 11, 2014

Lethro

Tuning - Standard (eBGDAE)

Intro...
A E F#m D

A
Dhumra na gi
E
Meto na lae
F#m       D
Choe ra lae bae mo
A
Choe tsa rae thom dha
E
Nge gi dhunghi 
F#m      D
Rangwa mae ba sho

   A
Dha rangwa mebae 
E
Ngegi sem dhi
F#m      D
Gadhey ben na mo
   A  
Nge sawei mechu
E
Sakha be ru
F#m     D
Choe gi ha mago


    A
Dhumra na lu
E
Meto choe gi
F#m       D
Sebjam nga ma thong
     A
Thongdhi bae ru
F#m 
Meto choe gi
F#m      D
Nga lu sha ma tup


   A        E
Nga phudhi gi wom dha choe bae sa
    F#m       D
Choe gi metoi jam dhi thong sa nu
    A        E
Nge gi tshe sum choe lu lab gay sen
     F#m      D
Choe gi dhunghi zhen gi ba so nu

   A        E
Nga phudhi gi wom dha choe bae sa
    F#m       D
Choe gi metoi jam dhi thong sa nu
    A        E
Nge gi tshe sum choe lu lab gay sen
     F#m      D
Choe gi dhunghi zhen gi ba so nu


     A   E
Lethro mendhu choe dha nyam
F#m      D
Ngee ge metse dhi
     A    E
Dhunghi now mae choe me ba
F#m       D
Ngee gi zumling na


A
Lae bi meto 
E
sem lae Jaeru
F#m       D
Ngee lam na lu thong
   A
Lok shawei dhee lu
E
Meto choe gi 
F#m     D
Nga lu ra gu na


     A
Dhae ne yep chi bae na
    E
Cha ne yep chi bae na
F#m       D
Choe gi dhee ma za
   A
Bhu chey ne bew mae
   E
Dhee dhari nyema
F#m       E
Bhum choe yea ru ra

    A
Dhumra na lu
E
Meto choe gi
F#m       D
Sebjam nga ma thong
     A
Thongdhi bae ru
F#m 
Meto choe gi
F#m      D
Nga lu sha ma tup   A        E
Nga phudhi gi wom dha choe bae sa
    F#m       D
Choe gi metoi jam dhi thong sa nu
    A        E
Nge gi tshe sum choe lu lab gay sen
     F#m      D
Choe gi dhunghi zhen gi ba so nu

   A        E
Nga phudhi gi wom dha choe bae sa
    F#m       D
Choe gi metoi jam dhi thong sa nu
    A        E
Nge gi tshe sum choe lu lab gay sen
     F#m      D
Choe gi dhunghi zhen gi ba so nu


     A   E
Lethro mendhu choe dha nyam
F#m      D
Ngee ge metse dhi
     A    E
Dhunghi now mae choe me ba
F#m       D
Ngee gi zumling na
 
   A        E
Nga choe lu ga go me dhen dha dhi
   F#m       D
Bhumo choe gi dhen lay en maray
   A        E
Choe nga me thon dhi naba lae
    F#m      D      
Ngee gi melay mechu then dho zum bae

     A   E
Lethro mendhu choe dha nyam
F#m      D
Ngee ge metse dhi
     A    E
Dhunghi now mae choe me ba
F#m       D
Ngee gi zumling na

Repeat till end... 

A E F#m D


1 comment: